Walk On Water Keep Not Silent The Syrian Bride Protocols of Zion West Bank Story Ushpizin


JewBoy
ArrangörerFöreningen Stockholms Judiska Filmfestival
Box 19001, 104 32 Stockholm
Email:
Hemsida: www.stockholmjff.org
Bankgiro 5873-4963

Stockholms Judiska Filmfestivals styrelse:
Marjut Ervasti, Christina Gamstorp, Dan Grandér, Rebecka Heyman.

Redaktör för katalog och hemsida:
Christina Gamstorp.

Art Director:
Natan Zlotnik

Insamlingsansvarig:
Jack Weil

Sajtkonsulterna AB