Yes, miss Commander!

Under 100 dagar får vi följa livet på en armébas i norra Israel. Soldaterna på basen är inte helt vanliga rekryter. De har alla en tuff bakgrund med missbruk, våld och brott i bagaget. De ska gå igenom ett speciellt träningsprogram för att få en chans till ett mer normalt liv.

En grupp kvinnliga officerare har fått den svåra uppgiften att ansvara för dem. Med en blandning av tålamod, strama tyglar men också stort engagemang tar sig dessa officerare an de stökiga killarna.

Som ”flugor på väggen” följer vi några av rekryterna i den både sorgliga och ibland dråpliga dramatiken och de rörande öden som skildras.

I ett land där social acceptans fortfarande till stor del beror på att man klarat sin armétjänstgöring blir denna film inte bara en ”lumparhistoria” utan berättar något mycket viktigt och intressant om det israeliska samhället.

Visas söndag 9/5 kl 20.45 och tisdag 11/5 kl 21.00.

Tillbaka till filmer Tillbaka till schemat

Faktaruta

Regi: Dan Setton and Itzik Lerner
Israel 2009
hebreiskt tal, engelsk text
96 min
Sajtkonsulterna AB