Regarding Susan Sontag

Susan Sontag, en av 1900-talets inflytelserika tänkare, var något av en renässansmänniska. Nyfiken och intresserad av det mesta, kom hon att verka som författare, filmregissör, debattör och mycket mera. Under sin levnad kom Sontag också att engagera sig i och kommentera ett brett register av viktiga företeelser och samhällsfrågor alltifrån sjukdom, fotografi, terrorism, krig till hbtq-frågor.

Genom arkivmaterial, intervjuer med vänner, familjemedlemmar, kollegor och älskare, får vi ett nyanserat och välgjort porträtt av denna feministiska ikon.

Filmer Schemat

Regarding Susan Sontag

Faktaruta

Regi: Nancy Kates
USA, 2014
101 min