Arrangörer

Föreningen Stockholms Judiska Filmfestival
Box 19001, 104 32 Stockholm

Email:
Hemsida: www.stockholmjff.org
Bankgiro 5873-4963

Stockholms Judiska Filmfestivals styrelse:
Christina Gamstorp, Marjut Ervasti, Dan Grandér, Rebecka Heyman
Redaktör för katalog och hemsida: Christina Gamstorp
Insamlingsansvarig: Jack Weil.