Be Fruitful And Multiply
(Pro urevu)


Hur känns det att vara gravid och ammande under hela ens vuxna liv, och hur sköter man ett hushåll med sexton barn som alla ska ha tre mål mat om dagen?

Detta är verkligheten för många ultraortodoxa familjer som tar torans bud om att ”varen fruktsamma och föröken eder” på största allvar.

Inom den ortodoxa gruppen finns traditionella föreställningar om att kvinnans plats är i hemmet, och att hennes värde mäts i antalet barn.

Shosh Shlams film visar på ett närgånget och känsligt sätt att det även bland de utltrareligösa finns mer nyanserade tankar kring dessa frågor.

Fyra kvinnors historia berättas, och en av huvudpersonerna, Yentel från Mea Shearim i Jerusalem, har gått från att enbart vara en lydig hustru, till att inom den ultrareligösa gruppen bli en förkämpe för ortodoxa kvinnors rättigheter.

Filmer Schemat

Faktaruta

Regi: Shosh Shlam
Israel 2005
50 min