Min pappas palestinska slav

”Jag gör två olagliga saker just nu; jag hjälper en illegal palestinier över gränsen och sedan ger jag honom svartarbete” säger Moshe. I baksätet sitter Morad som jobbar som byggnadsarbetare och trädgårdsmästare åt Moshe.

Han är också nervös, ängslig inför den kommande gränskontrollen. Moshe är israel, 61 år, välkänd fredsaktivist som lever flott i en villa i Jerusalem.

Morad är en 24-årig palestinier från en liten by på Västbanken. Till skillnad från Moshe saknar han politisk ideologi och är inte politiskt aktiv. Hans dröm är att fly undan sitt omöjliga liv, bli israel eller flytta till Amerika.

Två människor, en som vill hjälpa och en som vill bli hjälpt, men som båda är fångade i sina liv och i de system och strukturer som de obönhörligen tillhör.

Kan fredsaktivisten, som är filmarens högt beundrade pappa, hjälpa en enskild palestinier och inte endast ”det palestinska folket”? Kan han leva som han lär? Och hur upplever Morad sitt liv? Sitt arbete för ”judarna” i en by som en gång tillhörde palestinierna? Hur ser han på Moshe? På sin framtid?

En ny film av svenska Nathanel Goldman-Amirav som gjorde sin bejublade debut på förra årets festival!

Filmer Schemat

Faktaruta

Regi: Nathanael Goldman-Amirav och Ori Appenzeller
Israel 2007
55 min