Nyfiken på....

Oriel Danielsson som gjort SJFF:s vinjettfilm till 20-årsjubileet. "När jag kom till Sverige blev jag positivt överraskad över att det fanns en judisk filmfestival. Jag är uppvuxen med israelisk kultur, som ju också är judisk men på ett helt annat sätt."

Vill du ha vår katalog kan du ladda ner den här.