Seven Jews from My Class (Siedmiu Zydow Z Mojej Klasy)

De judiska eleverna i en polsk klass kom att ofrivilligt spridas över hela världen i samband med händelserna 1968. I filmen träffas de många år senare återigen i det gamla klassrummet i Polen i sällskap med sin 85-åriga fröken och diskuterar livligt det som hände och hur deras liv kom att bli. För vissa var fördrivningen 1968 deras första möte med sin judiska identitet.

Marcel Lozinski är en av Polens mest välkända dokumentärfilmare. I denna tankeväckande film fångar han inte bara dessa ”elevers” livsöden utan också mycket av komplexiteten i förhållandet mellan Polen och dess judar.

Filmen visas i samarbete med Polska Institutet.

Tillbaka till filmarkivet
Tillbaka till schemat

Faktaruta

Regi: Marcel Lozinski
Polen 1991 40 min
polskt tal/engelsk text