To Die in Jerusalem
(Lamut Be’Yerushalyim)


To Die in Jerusalem är berättelsen om två unga kvinnors död den 29 oktober 2002. Den ena är en ung palestinsk självmordsbombare, den andra dess offer. Båda var 17 år.

Fem år har gått, fem år som präglats av en enorm sorg och att försöka förstå hur det kunde hända. To Die in Jerusalem är en film som tar upp konflikten mellan israeler och palestinier genom två familjers öden, så skilda från varandra, men ändå förenade i det som hände den där dagen.

Filmen ger inga svar men lyfter fram svårigheterna, de avgrundsdjupa gapen mellan människor och kanske framförallt bristen på dialog och förmåga att förstå och leva sig in i ”den andre”.

Mötet mellan de två mödrarna blir en starkt avslöjande scen där oförmågan till samtal och förståelse blir så smärtsamt tydlig.

Tillbaka till filmarkivet
Tillbaka till schemat

Faktaruta

Regi:Regi: Hilla Medalia
USA/Israel 2007 76 min
hebreiskt/engelskt/arabiskt tal/engelsk text