Beufort

Den flerfaldigt belönade och Oscarnominerade filmen Beaufort skildrar den israeliska arméns sista dagar före tillbakadragandet från Libanon 1992. En grupp militärer bevakar det av Israel befästa berget och korsfararborgen Beaufort, en symbol för makt och dominans. Den unge befälhavaren Liraz är besatt av tanken på att försvara Beaufort och det fyller honom med en känsla av makt och mening.

Men under några få dagar krossas drömmar, unga människor dör till ingen nytta och Beaufort blir, snarare än en symbol för makt och militär överlägsenhet, en symbol för våldets meningslöshet! Till slut vet man inte vad de försvarar och varför.


En drabbande film, inte bara om kriget i Libanon men också om israelisk identitet så starkt präglad av konflikt och krig, och den omvärdering som idag sker i Israel av arméns ställning och roll i samhället.

Tillbaka till filmarkivet
Tillbaka till schemat

Faktaruta

Regi: Joseph Cedar
Israel 2007
125 min
hebreiskt tal/engelsk text