Jerusalem is Proud to Present

Prideparaden i Stockholm har efter många år blivit något av ett folknöje. Riktigt lika långt har man inte kommit i det heliga landet. Att få till en prideparad i Jerusalem visar sig vara en kamp på många fronter. Tyvärr verkar homofobi vara en av de få saker som kan ena religiösa företrädare från de olika trosriktningarna, och i Jerusalems stadsfullmäktige lämnar den ortodoxe borgmästaren demonstrativt rummet när den enda öppet homosexuella politikern vill diskutera frågan.

   Filmaren Nitzan Giladis blir ett tyst vittne till hur hotfullt och riskfyllt det kan vara att leva som homosexuell i Jerusalem, med ett våldsamt motstånd från både judiska och muslimska fundamentalistiska grupper men också vilket engagemang det finns i HBT-rörelsen för en mer tolerant helig stad. DG.

Visas söndag 10/5 kl 21.00 och måndag 11/5 kl 19.00.

Tillbaka till filmer Tillbaka till schemat

Faktaruta

Regi:Nitzan Giladi
Israel 2007 82 min
hebreiska, arabiska och engelska